Mijn.commissiemer.nl

Binnen deze applicatie kan een deskundige van de Commissie m.e.r. zijn/haar bekende gegevens bewerken en/of aanvullen. Via een uitnodiging middels een email krijgt de deskundige toegang tot deze applicatie.